חתכים עצביים

מערכת העצבים ההיקפית מוליכה פקודות שריריות ממערכת העצבים המרכזית ומעבירה אליה תחושות. העצבים ההיקפיים המרכיבים אותה עלולים להיפגע מחתכים, חבלות ופציעות מתיחה. כאשר עצב המעצבב שריר נפגע אזי אותו שריר לא יפעל ולא יבצע את הפעולה אותה הוא אמור לבצע. כמו כן כאשר עצב תחושתי נפגע אזי האזור אותו הוא מעצבב מאבד את יכולת התחושה שלו. כל חשד לפגיעה עצבית מחייב הערכה רפואית ומעקב.

גורמים

חתכים נקיים (לדוגמא מסכין), חתכים מרוטשים (לדוגמא ממסור), חבלות ישירות, שברים למיניהם, חבלות מתיחה ומעיכה. אופי הפציעה משפיע גם על אופי הפגיעה בעצב. חתך מסכין יוביל לחתך נקי של העצב הניתן לתיקון בקלות רבה יותר, בעוד חתך מרוטש עלול להוביל לחסר של מקטע עצב ולשוליים מרוטשים המחייבים הטריה טרם תיקון העצב. תאונות המאופיינות באנרגיה גבוהה עלולות להסתיים בחבלת מתיחה לפלקסוס הברכיאלי בעוד חבלות ישירות ללא חדירה של העור עלולות להביא לנוירופרקסיה שהנה חבלת מעיכה לעצב, ללא פגיעה ברציפותו.

גורמי סיכון

עבודה עם חפצים חדים, כלי עבודה, שברי זכוכית, תאונות דרכים ומגוון גורמים נוספים מהווים גורמי סיכון.

תסמינים

ירידה בתחושה יכולה להעיד על פגיעה ברציפות העצב, וכן חוסר יכולת להפעיל שריר מסוים או לבצע תנועה מסוימת עלולים להצביע על פגיעה עצבית. כל חבלה ובייחוד חתך עם חסר תחושתי צריכים להוביל לחשד לפגיעה עצבית.

מתי לפנות לכירורג יד?

כל חבלה המסתיימת ב"תחושה שונה" באזור החבלה או באזור המרוחק ממנה, או בפגיעה ביכולת התנועה של היד ראוי שתיבדק ע"י מומחה לכירורגיה של היד. בכל חשד קל מוטב לבדוק ולאשש שאין פגיעה עצבית. כאשר מאותר עצב חתוך במרבית המקרים קיימת הטוויה לביצוע תפירה של קצות העצב החתוך. ככלל, מוטב לבצע את התפירה במהלך שלושת השבועות ממועד היארעות הפגיעה.

סיבוכים

במידה ומתקבלת החלטה שלא לתפור עצב חתוך אזי התחושה המקומית לא תשוב והשריר לא ישוב לפעול. למרות תפירת קצות העצב החתוך התחושה המקומית כמו גם פעילות השריר לא מובטחת שתשוב להיות כשהייתה בטרם הפגיעה. אפשר לצפות לחזרה של כ 80% מהתפקוד. במקרים בהם העצב אינו נתפר ולעתים גם במקרים בהם העצב נתפר מופיע סיבוך הבא לידי ביטוי בהיווצרות רקמה צלקתית באזור החתך הנקראת נוירומה, שהינה אזור רגיש ביותר וכאוב למגע.

בדיקות ואבחנה

לבדיקה הגופנית חשיבות מכרעת. ביצוע בדיקה זאת על ידי כירורג יד יגדיל את הסיכוי לאיתור הפגיעה העצבית ותכנון טיפול טוב בלוח זמנים ראוי. כאשר לפגיעה העצבית נלווה שבר יש צורך לאבחן ולטפל בשבר לפני תיקון הפגיעה העצבית.

טיפול

כאשר מתקבלת החלטה על התערבות כירורגית מבוצעת התערבות זאת בלוח זמנים ראוי. ד"ר קורן מבצע במרבית המקרים את התיקון הניתוחי בהרדמה מקומית. הניתוח יעשה תוך שימוש במיקרוסקופ ניתוחי או משקפיים מגדילות על מנת להבטיח קירוב ותפירה של שני קצות העצב הפגוע. התפירה נעשית באמצעות חוט דק כעובי שערה ופחות מכך. האיבר מקובע לפרק זמן לפי החלטת הכירורג המנתח. לאחר הסרת הקיבוע, מתחיל הליך של שיקום כף היד אשר מטרתו השגת טווח תנועה ושיפור תחושתי.